Добредојдовте

Овластени сервисери, за гаранциско постгаранциско одржување на клима уреди, сме за повеќе брендови што се увезуваат кај нас, како што се: YORK, VIVAX, PANASONIC, LG, CARRIER, TOSHIBA...

Наши партнери