ЗА  НАС

Контакт 2000 е основан 1993 година како сервис за климатизација. Денеска фирмата брои 9 вработени, од кои 7 обучени сервисери со сертификати за правилно ракување со разладни средства, издадени од Министерството за екологија - Канцеларија за озон.

Покрај сервисирањето клима уреди ( комерцијални климатизери ), Контакт 2000 сервис се занимава  и со сервисирање индустиска климатизација, како што се канални клима уреди, клима комори, чилери, топлински пумпи и др.

Овластени сервисери, за гаранциско постгаранциско одржување на клима уреди, сме за повеќе брендови што се увезуваат кај нас, како што се: YORK, VIVAX, PANASONIC, LG, CARRIER, TOSHIBA...

Поради тоа, располгаме и  со голем лагер на оригинални резервни делови за клима уреди. Покрај сервисирањето, ние сме и нивни овластени дилери.

Референтна листа:

 • СОЗР на Влада на РМ
 • Минис. за Одбрана 
 • Минис. за Финансии
 • минс. за трговија и врски
 • ОБСЕ во Македонија
 • Економски Факултет
 • Филолошки  Факултет
 • Факултет за Безбедност
 • Клиника за Гинекологија
 • Клиника Белодрони заболувања
 • МЖ Танспорт
 • Македонска Пошта и  многу други...